شما اینجا هستید: معرفی شرکت | موضوع فعالیت
شنبه 27 مهر 1398
موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه
         

     سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری ،سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد .