شما اینجا هستید: معرفی شرکت | تاریخچه شرکت
دوشنبه 22 مهر 1398
تاریخچه

شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان در تاريخ هفتم /مرداد /1383درقالب شرکت سهامی خاص تحت شماره 227124 در اداره  ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران ثبت و در تاریخ هجدهم/اسفند/1388

نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و درتاريخ چهارم/ مهر /1389 با نماد "وگستر" در فرابورس پذيرش و نهايتاً در تاریخ شانزدهم/بهمن/1389سهام شركت در فرابورس براي اولين بار 

معامله گرديد.

-     دفتر مركزي شركت واقع در تهران، بزرگراه آبشناسان , چهار راه ایرانپارس , کوچه بهارستان دوم پلاک  295  می باشد .