شما اینجا هستید: معرفی شرکت | سهامداران
سه شنبه 29 آبان 1397
سهامداران

 

  با توجه به پذيرش شركت در فرابورس، تركيب سهامداران شركت در پایان سال مالی 1396 شرح ذيل مي‌باشد